lnwshop logo

[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว

[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว
[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 1[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 2[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 3[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 4[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 5[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 6[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 7[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 8[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 9[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 10[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 11[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 12[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 13[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 14[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 15[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 16[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 17[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 18[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 19[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 20[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 21[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 22[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 23[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 24[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 25[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 26[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 27[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 28[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 29[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 30[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 31[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 32[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 33[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 34[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 35[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 36[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 37[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 38[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 39[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 40[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 41[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 42[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 43[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 44[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 45[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 46[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 47[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 48[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 49[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 50[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 51[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 52[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 53[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 54[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 55[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 56[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 57[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 58[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 59[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 60[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 61[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 62[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 63[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 64[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 65[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 66[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 67[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 68[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 69[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 70[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 71[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 72[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 73[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 74[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 75[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 76[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 77[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 78[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 79[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 80[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 81[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 82[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 83[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 84[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 85[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 86[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 87[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 88[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 89[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 90[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 91[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 92[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 93[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 94[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 95[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 96[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 97[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 98[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว thumbnail 99
หมวดหมู่ 299 บาท
ราคา 299.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 16 มิ.ย. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
คงเหลือ ไม่จำกัด
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
เบอร์ 37
ราคา 299.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เบอร์ 38
ราคา 299.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เบอร์ 39
ราคา 299.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เบอร์ 40
ราคา 299.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เบอร์ 41
ราคา 299.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เบอร์ 42
ราคา 299.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เบอร์ 43
ราคา 299.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เบอร์ 44
ราคา 299.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
1
แสดงชิ้นที่ 1-8 จากทั้งหมด 8 ชิ้น

[พร้อมส่ง]รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สีดำล้วน + พื้นดำ ขอบขาว

ราคาคู่ละ  299  THB.

ไซส์ 37 38 39 40 41 42 43 44

 

รองเท้าผ้าใบแฟชั่น สี ดำ ล้วน

พร้อมลุยทุกเมื่อ ไม่ต้องกลัวเปื้อน หาเสื้อผ้าใส่ง่าย

เหมาะกับทุกชุด เท่ห์  ไม่เบาเลย

 

รายละเอียด 

- วัสดุด้านนอก ผ้า

- ฐานรองเท้า สูงประมาณ 2.5 cm.

- พื้น ยาง นุ่ม

- ไซส์ มาตรฐาน

 

*** จองสินค้าได้ไม่เกิน 2 วัน 

 

ตารางเปรียบเทียบขนาดรองเท้า  

 ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

(รบกวนชำระภายใน 2 วัน ไม่เช่นนั้นระบบจะตัดบิลอัตโนมัติ หากต้องการสินค้าต้องสั่งใหม่) เรียงลำดับจากการสั่งซื้อที่ดีที่สุด >>> 

1. สั่งซื้อทางหน้าเว็บไซต์ (สะดวกที่สุด) ไม่จำเป็นต้องถามว่ามีของไหมกดสั่งได้เลยเราตัดสต๊อคทุกวัน

2. สั่งซื้อผ่านทาง ข้อความ เฟสบุ๊ค เข้ามาปรึกษาหรือสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาค่ะ

3. สั่งซื้อผ่านทาง Line : yinkiez ฝากข้อความทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ปรึกษาฟรีค่ะ

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขามาบุญครอง ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามาบุญครอง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขามาบุญครอง ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขามาบุญครอง ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

 

 *** รบกวนเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า ***

 (เฉพาะสินค้าพร้อมส่ง สินค้าพรีออเดอร์ไม่รับเปลี่ยน/คืนดูเงื่อนไขที่หัวข้อข้างเมนู)

 

 

1. รองเท้าผ้าใบงานถูกจะมีคุณภาพไหม ต่างกับรองเท้าผ้าใบงานแพงอย่างไร

          เราขายทั้งงานถูก และ งานแพง แต่สามารถใช้งานได้ทั้งสองแบบ ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการรักษาของลูกค้าด้วยค่ะ ความแตกต่าง  รองเท้าผ้าใบแฟชั่น ราคาตั้งแต่ 150 - หลายพันบาท

        -  ความทนทาน
            แน่นอน ย่อมมีน้อยกว่าสินค้าที่ราคาสูงกว่า แต่สามารถใช้งานได้เหมือนกัน เช่น รองเท้าผ้าใบงานถูกใช้ได้ 6 เดือน รองเท้าผ้าใบงานแพง ใช้ได้ 1 ปี แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการใช้งานและการรักษาของลูกค้าด้วยค่ะ

        -  ราคา เป็นปัจจัยหนึ่ง ในการตัดสินใจ และแบบไหนเหมาะสมกับคุณ
            รองเท้าผ้าใบราคาถูก เหมาะกับ ลูกค้าที่ไม่คิดอะไรมาก ใช้เพื่อความสวยงาม พังแล้วก็ทิ้ง เพราะ ราคาถูก รองเท้าผ้าใบราคาแพง มีราคา ตั้งแต่ 700 - หลายพันบาท ของแพงไม่ใช่ว่าพังไม่ได้นะค่ะ บางครั้งรองเท้าแตะ 29 บาท (ซื้อสัก 3 คู่ ได้งานแพง 1 ตัว) กับรองเท้าแตะ 89 บาท ของแพงอาจจะพังก่อนก็ได้ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ค่ะ
แต่ถ้าท่านคิดว่า ไม่อยากเปลี่ยนบ่อยๆ อยากได้ทนๆ ใส่นานๆ ไม่เน้นใส่แบบแฟชั่น ใส่คู่เดียวทนๆ ดีกว่า ก็ตามที่ท่านเลือกค่ะ เพราะแต่ละคน ชอบไม่เหมือนกัน บางคนซื้อไปใส่ทำกิจกรรม เช่น แค่ใส่ไปงานเลี้ยง หรือ แค่อยากใส่ไปเที่ยวแค่บางงาน ซื้อคู่ละ 100-200 ก็พอ เพราะเดี๋ยวก็เบื่อ จะซื้อแพงไปทำไม ใส่งานเดียว สวยด้วย ซื้อ สัก 5-6 คู่ ได้ ผ้าใบ คู่ละพันคู่เดียว ไม่คุ้มเท่าไหร่ ก็แล้วแต่ปัจจัยและความต้องการของแต่ละคนค่ะ

         -  ความเนี๊ยบ รอยต่อ 
             รองเท้าผ้าใบราคาถูก อาจมีรอยกาวบ้างเล็กน้อย หรือมีรอยเย็บไม่เนียน แต่ส่วนใหญ่ เวลาใส่จะไม่เห็น เพราะ ใส่ที่เท้า มองเผินๆ ก็จะไม่ทราบค่ะ นอกจากจะจ้องมองจริงๆ หรือถ้ารอยใหญ่ หรือขาด แหว่ง จนหน้าเกลียด อันนี้ทางร้านจะส่งกลับโรงงานค่ะ 


2. การรับประกันสินค้า

          หากสินค้ามีตำหนิรอยใหญ่ ขาด แหว่งจนหน้าเกลียด ลูกค้าพบเจอ สามารถนำมาเปลี่ยนได้ค่ะ ทางไปรษณีย์ ทางร้านจะส่งสินค้ากลับโรงงาน ยินดีเปลี่ยนฟรี ถ้าไม่มีไซส์หรือสีตามแบบเดิม กรุณาเลือกแบบใหม่ เพราะทางร้านไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ หรือถ้าใส่ไม่ได้ ก็สามารถเปลี่ยนได้ แต่ลูกค้าจะต้องใส่เงินค่าส่งกลับด้วย 40 บาท ส่ง แบบลงทะเบียน ค่ะ


3. คืนสินค้าได้ไหม ถ้าใส่ไม่ได้

          ไม่สามารถ คืนสินค้าได้ แต่สามารถสั่งสินค้าตัวใหม่ อาจเพิ่มเงิน ซื้อรองเท้าผ้าใบ ราคาแพงกว่าได้ หรือ เอาแบบเดิม แต่เพิ่มไซส์ได้ค่ะ


4. สภาพสินค้าที่รับเปลี่ยน
      
 
          - สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้น
          
- สินค้าต้องเกิดจากความผิดพลาดของโรงงานเท่านั้น ไม่ใช่ความผิดพลาดของลูกค้าเอง
          - แพคส่งสินค้าเปลี่ยน ในสภาพที่ เหมือนตอนส่ง เช่น ใส่กล่องรองเท้า ต้องมีกล่องส่งกลับมาด้วย ถุงที่ใส่รองเท้า ต้องแนบกลับมาด้วย เป็นต้น (เพราะบางทีทางร้านนำไปเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์พวกนี้เป็นการยืนยัน ว่าเป็นสินค้าของโรงงานจริงหรือไม่ ถ้าไม่แนบมา ทางร้านไม่สามารถเปลี่ยนได้)
               

5. ค่าส่ง กรณีเปลี่ยนสินค้า

          - สินค้าตำหนิใหญ่ รอยใหญ่ ขาด แหว่ง ค่าส่งกลับฟรีค่ะ 
          - ใส่ไม่ได้ คับ หลวม แน่น เสียค่าไปรษณีย์ส่งกลับ 40 บาท ส่งแบบลงทะเบียนค่ะ

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านZalalar Shoes
ร้านZalalar Shoes
www.zalalar.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,107,411 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด430,045 ครั้ง
เปิดร้าน14 มิ.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)


 

 

 

♥ Price : 299 Bth. ♥

 

 

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านZalalar Shoes
Zalalar Shoes
Zalalar Shoes จำหน่ายรองเท้าแฟชั่น สินค้าพร้อมส่ง ราคาถูกที่สุด ที่นี่ที่เดียว !
เบอร์โทร : 0838387843
อีเมล : ioz_ying@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก